Trào ngược dạ dày thực quản

Trị TẬN GỐC bệnh trào ngược dạ dày thực quản bằng phác đồ 4T:Thuốc-Tinh thần-Thể dục-Thức ăn. GIẢM TRIỆU CHỨNG khó chịu chỉ sau 20 ngày áp dụng.